Răcirea făinei

SISTEM INOVATIV AGRIFLEX pentru răcirea făinei

De aproape 40 de ani Agriflex SRL. este un lider al producătorilor de sisteme pentru gestionarea materiilor prime. Mulţumită departamentului de cercetare din cadrul companiei, compania a proiectat şi implementat cu succes un sistem inovator de răcire pentru făină.

Controlul temperaturii amestecurilor este, de fapt, dintotdeauna un factor-cheie pentru a obţine o calitate constantă şi optimă , atât în producţia industrială cit si în cea artizanală de produse pentru panificaţie . In fapt, răcirea făinei , vă permite să controlaţi procesul de dospire a aluatului şi să adaptaţi în mod corespunzător timpii pentru fiecare linie de producţie.

Una din metodele cele mai utilizate pe scară largă este adăugarea de gheaţă în amestec, dar prezintă dezavantaje numeroase şi semnificative:

- Procesul este complet manual

- Costul ridicat

- Imbătrinire prematură a mixerelor

- Impune de fiecare dată , adăugarea de cantităti diferite de apă in aluat

O altă metodă constă in adăugarea de azot lichid la amestecuri, dar si în acest caz controlul procesului este manual şi prezintă costurile de punere în aplicare mari.

Alte metode folosesc amestecarea cu fluxuri lamelare de aer rece, dar acestea au randamente mici , având în vedere căldura specifică redusă a aerului.

In cele din urmă, există schimbătoare de căldura cu melc .Melcul nu este eficace in amestecarea pentru medii de răcire , acest lucru implică o creştere a costurilor instalaţiei si de utilizare.

Avantajele metodei propuse sunt numeroase şi semnificative:

- Eficienţă energetică ridicată, datorită schimbului direct şi costurilor de exploatare scăzute

- Foarte eficace ca urmare a reduceri semnificative de temperatură

- Automatizarea completă a sistemului, care, având în vedere inerţia termică redusă şi lipsa de acumulări , asigură temperatura corectă de aluat, compensind în mod automat variaţiile de temperatură ale altor componente şi ale temperaturii camerei;

- Întreţinere uşoară, deoarece toate piesele sunt uşor de curăţat.