Toate produsele noastre sunt realizate respectând următoarele normative:

 

EUROPENE ( certificare CE )

 

Toate instalaţiile noastre sunt construite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în materie de tehnică a instalaţiilor, de aceea se vor elibera declaraţii de conformitate CE, aşa cum este prescris de directivele CEE 93/68, CEE 93/97, CEE 93/44 şi de normele EN 292, EN 954/94, EN 60204

 

ATEX (atmosfere esplozive)

 

Normativa ATEX 137 ia în considerare atmosferele explozive. Prin termenul „atmosferă explozivă” (ATEX) se înţelege un mediu, în general condiţii atmosferice, unde se generează un amestec de substanţe inflamabile sau combustibili, în aer în stare de gaz, vapori, ceaţă, fum sau praf în care, după explozie, combustia se propagă în întregul amestec. Produse precum făină, zahăr etc. formează cu aerul amestecuri posibil explozive: aceste prevederi legislative se referă şi la britarii ,patiserii şi similare. De aceea consiliul european a decis să adopte directiva 99/92/CE (sau ATEX 137), care stabileşte cerinţele minime de siguranţă pentru mediile în care se pot crea atmosfere potenţial

explozive, stabilind obligaţiile pentru angajatori.

 

NORMATIVE SANITARE (HACCP )

 

Igiena şi curăţenia locurilor de depozitare şi de prelucrare sunt obiectul dispoziţiilor legale . Sistemele de construcţie şi alegerea materialelor se efectuează pentru a garanta igiena maximă. Instalaţiile noastre, pentru părţile în contact cu produse, sunt conforme cu dispoziţiile:

D.M. 21.03.73

Food and drug administration (cap. 1 par. 177-16